1,85 € *  Netto Preis (2,20 € - Brutto Preis)
1,26 € *  Netto Preis (1,50 € - Brutto Preis)
1,26 € *  Netto Preis (1,50 € - Brutto Preis)
0,84 €  Netto Preis (1,00 € - Brutto Preis)
ab 0,83 €  Netto Preis (0,99 € - Brutto Preis)
ab 1,51 €  Netto Preis (1,80 € - Brutto Preis)