3,32 € *  Netto Preis (3,95 € - Brutto Preis)
1,72 € *  Netto Preis (2,05 € - Brutto Preis)
11,68 € *  Netto Preis (13,90 € - Brutto Preis)
1,13 € *  Netto Preis (1,34 € - Brutto Preis)
2,10 € *  Netto Preis (2,50 € - Brutto Preis)
1,05 € *  Netto Preis (1,25 € - Brutto Preis)
1,26 € *  Netto Preis (1,50 € - Brutto Preis)
1,18 € *  Netto Preis (1,40 € - Brutto Preis)
4,12 € *  Netto Preis (4,90 € - Brutto Preis)
2,44 € *  Netto Preis (2,90 € - Brutto Preis)