1,01 € *  Netto Preis (1,20 € - Brutto Preis)
1,18 € *  Netto Preis (1,40 € - Brutto Preis)
8,36 € *  Netto Preis (9,95 € - Brutto Preis)
1,01 € *  Netto Preis (1,20 € - Brutto Preis)
8,24 € *  Netto Preis (9,81 € - Brutto Preis)
3,32 € *  Netto Preis (3,95 € - Brutto Preis)
3,78 € *  Netto Preis (4,50 € - Brutto Preis)
1,77 € *  Netto Preis (2,11 € - Brutto Preis)
0,80 € *  Netto Preis (0,95 € - Brutto Preis)
7,14 € *  Netto Preis (8,50 € - Brutto Preis)