1,85 € *  Netto Preis (2,20 € - Brutto Preis)
1,01 € *  Netto Preis (1,20 € - Brutto Preis)
1,18 € *  Netto Preis (1,40 € - Brutto Preis)
4,62 € *  Netto Preis (5,50 € - Brutto Preis)
5,00 € *  Netto Preis (5,95 € - Brutto Preis)
1,72 € *  Netto Preis (2,05 € - Brutto Preis)
2,10 € *  Netto Preis (2,50 € - Brutto Preis)
4,12 € *  Netto Preis (4,90 € - Brutto Preis)
2,44 € *  Netto Preis (2,90 € - Brutto Preis)
1,30 € *  Netto Preis (1,55 € - Brutto Preis)