2,44 € *  Netto Preis (2,90 € - Brutto Preis)
1,68 € *  Netto Preis (2,00 € - Brutto Preis)
1,26 € *  Netto Preis (1,50 € - Brutto Preis)
1,26 € *  Netto Preis (1,50 € - Brutto Preis)
4,12 € *  Netto Preis (4,90 € - Brutto Preis)
2,48 € *  Netto Preis (2,95 € - Brutto Preis)